DỊCH VỤ CỦA HẬU SANH
Hệ Thống lò đốt chất thải nguy hại


Ở nhiệt độ 1100°C đến 1200°C tùy theo rác sẽ xảy ra quá trình phân hủy các chất nguy hại thành không nguy hại. Khí thải sau khi được làm mát sẽ được hấp thụ qua 2 cấp và sau đó hấp thụ bằng than hoạt tính làm giảm mùi. Khí thải qua hệ thống xử lý đạt QCVN 30:2012/BTNMT, cột B. Tro xỉ sau khi kiểm tra ngưỡng CTNH được đem hóa rắn. Công suất của lò đốt 500k/h

 

ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ

Đăng ký ngay để nhận thông báo mới nhất về chúng tôi