DỊCH VỤ CỦA HẬU SANH
Hệ Thống tái chế dầu nhớt thải


Quy trình công nghệ tái chế nhớt thải bằng kỹ thuật WO2F, là quy trình công nghệ chuyển hoá dầu nhớt thải thành dầu đốt lò (FO) và diesel được nghiên cứu và phát triển bởi NCStech, trên cơ sở kế thừa các kỹ thuật Cracking nhớt cặn truyền thống và kết hợp với ứng dụng xúc tác cho hiệu quả chuyển hoá cao.Công nghệ đáp ứng hoàn toàn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải (QCVN 56:2013/BTNMT) của Bộ tài nguyên và Môi trường.

ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ

Đăng ký ngay để nhận thông báo mới nhất về chúng tôi