DỰ ÁN - KHÁCH HÀNG
CÁC DỰ ÁN HẬU SANH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN


 • Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
 • Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai
  Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai
 • Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định
  Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định
 • Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum
  Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum
 • Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên
  Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên
 • Công ty xăng dầu Bình Định
  Công ty xăng dầu Bình Định
 • Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum
  Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum
 • Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên
  Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên
 • Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai
  Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai

ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ

Đăng ký ngay để nhận thông báo mới nhất về chúng tôi